בדיקת מעבדות/משרדים

מעבדות מתוכננות כך שתחלופות האויר שבהן והלחצים בין החדרים ובין המעבדה למסדרון ישמרו על ערכים מסויימים בהתאם לדרישות הסביבתיות , בהתאם לחומרים בהם משתמשים ובהתאם לדרישות משרד העבודה.

 

הפרמטרים העיקריים שיש לוודא הימצאותם בטווח התקין והתאמתם לתכנון המקורי הינם :

 

1. כמות תחלופות אויר לשעה.

 

2. כמות אויר צח הזורם אל חלל המעבדה/משרד.

 

3. לחצים הפרשיים בין המעבדה לבין אזורים אחרים.

 

אנו נשמח לבצע את הבדיקות המפורטות ולצרף דו"ח מתאים לתוצאות שנמדדו.