מדי לחץ לחדר נקי

עין-דור משווקת מדי לחץ להתקנה בחדרים נקיים.

הלחץ ההפרשי בחדר הנקי הינו פרמטר חשוב ושינוי בו מהווה התראה לתקלה באחת ממערכות החדר הנקי.

ברוב החדרים הנקיים נדרש לחץ חיובי על מנת שכיוון זרימת האוויר תהיה כלפי חוץ.

ישנם חדרים נקיים בהם נשמר לחץ שלילי על מנת שאוויר עם חלקיקי חומרים שאיתם עובדים בחדר לא יצא ויעבור לחדרי ייצור אחרים .

 

מחלקת השרות שלנו מבצעת התקנה של מדי הלחץ בחדרים הנקיים.

 

מידע נוסף בדיקת לחצים 

ציוד נוסף