בדיקת מהירויות זרימת אוויר

הגדל

מטרת הבדיקה למדוד את מהירויות זרית האוויר במנדף.

הבדיקה מתבצעת באמצעות מד מהירות.

נמדדת מהירות הזרימה דרך מסנן האספקה לחלל העבודה, המדידה מדגמית כנדרש לפי שטח המסנן.

המהירות הממוצעת צריכה להיות לפי הנדרש בתקן.

למנדפים   Class II Tape A  נדרשת מהירות אספקה לפי הצהרת היצרן, בכל מקרה בתחום   20%  ± 0.45 מ/ש.

למנדפים   Class II Tape B נדרשת מהירות אספקה  בתחום   10%  ± 0.30 מ/ש   (במידת הצורך מבוצע תיקון מהירות הזרימה תוך כדי הבדיקה ע"י שינוי מהירות מפוח היחידה). כמו כן נמדדת מהירות שאיבה חזיתית דרך חלון היחידה.

המהירות הממוצעת  מחושבת לפי שקלול סך המדידות. מהירות השאיבה החזיתית צריכה להיות לפי הנדרש בתקן לפי סוג ורמת הבטיחות של המנדף. למנדפים Class II Tape B נדרשת מהירות שאיבה חזיתית מינימלית 100 פיט לדקה או  0.5 מטר לשנייה.

למנדפים   Class II Tape A נדרשת מהירות שאיבה חזיתית מינימלית של  75 פיט לדקה או  0.38 מטר לשנייה.

בדיקות נוספות