בדיקת מנדף כימי

מנדף כימי מתוכנן להגן על המשתמש מחשיפה לחומרים כימיים.

מטרת בדיקת המנדף הינה לוודא שאכן ביצועיו מתאימים לתקן הישראלי.

המנדפים הכימיים נבדקים על פי הנחיות התקן הישראלי 1839 .יש לבצע את הבדיקה בתדירות של חצי שנה.

חברת עין-דור מבצעת בדיקות מנדפים כימיים למעלה מ 25 שנה.

כל בדיקה כוללת הפקת  דו"ח מסודר המכיל את תאור הבדיקות שבוצעו,  כל התוצאות שנמדדו , מסקנות ותעודות כיול המכשירים בהם השתמשו לבצוע הבדיקה.  

בדיקת עשן
בדיקת מהירות זרימת אוויר במנדף כימי