בדיקת מהירות זרימת אוויר במנדף כימי

בדיקת מהירות זרימת אוויר במנדף כימי (הגדל)

מטרת הבדיקה למדוד את מהירות השאיבה החזיתית של המנדף הכימי.

הבדיקה מבוצעת בעזרת מד מהירות .

הבדיקה תבוצע בשני מצבים, כאשר –

1.        חלון המנדף פתוח 30 ס"מ.

2.        פתיחה  מקסימלית של החלון.


בכל מדידה נבדק אזור בשטח 30x30  ס"מ עד לכיסוי של שטח פתיחת החלון.

המהירות הממוצעת בין כל נקודות הדגימה היא מהירות השאיבה החזיתית. 

נדרשת מהירות שאיבה חזיתית מינימלית של - FPM  100  (0.5 מ/ש).

בתום הבדיקה יקבע הגובה המקסימלי לפתיחת החלון הגובה הבטיחותי לעבודה,

כך שמהירות השאיבה החזיתית תהייה לפחות  FPM 100 (0.5 מ/ש).

גובה זה יצוין ע"י "מדבקות חץ" שיודבקו על משקוף החלון , בשני צדדיו.

 

בדיקות נוספות למנדף כימי