בדיקת שולחן למינרי

 שולחן למינרי מתוכנן ליצור אזור עבודה סטרילי עבור המוצר בזרימה למינרית של אוויר.

מטרת בדיקת השולחן הינה לוודא שאכן ביצועיו מתאימים לתקנים הבינלאומיים.

 הבדיקה מבוצעת לפי תקן ISO 14644-1 . יש לבצע את הבדיקה בתדירות של חצי שנה.

חברת עין-דור מבצעת בדיקות עמדות למינריות למעלה מ 25 שנה.

כל בדיקה כוללת הפקת  דו"ח מסודר המכיל את תאור הבדיקות שבוצעו,  כל התוצאות שנמדדו , מסקנות ותעודות כיול המכשירים בהם השתמשו לבצוע הבדיקה.

בדיקת דליפות המסנן Integrity Test למנדף
בדיקת מהירות זרימת אוויר למינרית