בדיקת מהירות זרימת אוויר למינרית

בדיקת מהירות זרימת אוויר למינרית (הגדל)

מטרת הבדיקה מדידת מהירות זרימת האוויר הנכנס לחלל העבודה ביחידה.

הבדיקה מבוצעת באמצעות מד מהירות.

נלקחת מדידה מדגמית כנדרש לפי שטח המסנן.

המהירות הממוצעת צריכה להיות לפי הנדרש בתקן 20%   ± 0.45 מ/ש,

במידת הצורך יבוצע תיקון מהירות הזרימה תוך כדי הבדיקה ע"י העלאת מהירות מפוח היחידה.

מידע נוסף על בדיקות שולחנות למינרים