הסמכת ISO 9001 עין-דור

חברת עין-דור מוסמכת ISO 9001 על ידי מכון התקנים הישראלי .